Paroles : Yossi Gispan - יוסי גיספן
Musique : Léon Adi - עדי לאון
Chorégraphie : Perez Avi - 2018
ירושלים בת מלך

היית הבית למקדש כלה לאלף מזמורים
עמים נשאו עיניים אל יופייך
תבל רוותה מהדרך, אך שיחתו בך גם זרים
ואלוקים מחה את דמעתך
ואת עלית מאפר מחורבותייך
לצליל כינור דוד בשערך

ירושלים, בירת הנצח לעולם כולו
ירושלים בחומותייך אני אבן
לשמור אותך, תפילת המלך, בת שמיים

אלפיים שש מאות שנה ואת כמעט לא משתנה
כמו יין משתבחת עם הזמן
אני עובר בסמטאות מקשיב לרחש התפילות
הכותל כמו אומר עדיין כאן
לא אשכחך ירושלים
כל עוד תזרח הקשת בענן

ירושלים...
-
-
Danse de cercle


Danse en vidéo

Chant en vidéo