Paroles : Ya'akov Sharet - יעקב שרת
Musique : Rafi Ben Moshe - רפי בן משה
Chorégraphie : Saada Itzik - 1986
טיול בגליל

הדרום אינו למטה, הצפון אינו למעלה,
המדע הוכיח זאת וכך אומר ההיגיון.
אבל אנו לא שוכנענו ונמשיך לחשוב גם הלאה
שלא סתם קוראים אצלנו לגליל - גליל עליון.
איפה יש כזה מין גובה של פסגות ושל הרים?
איפה עוד אפשר היום להתחבק עם נמרים?
הצפון, רק בגבולך בוער 'תנור' במי מפל,
וסוסיתא - על ראש הר יש, בלי מנוע וגלגל.

הגליל גלה לי שביל
בין הר וגיא, אגם וים,
ובעורקי כמו ב'מוביל',
צפון, הזרם בי את הדם!

בין חניתה ועין-גב ובין מטולה ונצרת
את ליבי הקפיץ גליל במעלה ובמורד.
מתוכחים כבר החבריה: מי הוא מי ואיך נכון?
אך בין כה וכה שלך הם, גם מירון וגם עצמון.
בדרום תבור קרח עם יבלת בקודקוד,
בצפון קורץ חרמון ומקווה להתראות.
מן החולה לא השארת שום דבר חוץ משמורה,
אך יותר מאחרים שמרת כל טיפת גבורה.

הגליל גלה לי שביל....

מעינך נוטף הדן ובראשך ניקרה תלבין
ומדליון לך תלוי על החזה בכפר פקיעין.
כרס שמנמנה לך ועמק נטופה הוא שמה
ובגבך אל הגולן והבשן אתה חומה.
צפת בחורף, סתיו בטבריה, לכינרת בשרב,
אך בינתים טוב לדעת: המישלט מוכן לקרב.
טנק וטרקטור יד ביד יצאו לחרוש עם בוקר אור,
תלם-פלא מיודפת ומתל-חי עד אלמגור.

הגליל גלה לי שביל....
Tiyul BaGalil
Voyage en Galilée
Danse de couples


Danse en vidéo

Chant en vidéo