Paroles : יחיאל מהר
Musique : משה וילנסקי
Chorégraphie : Ashriel Yoav - 1995
רוח אביב

מבוקר בשדרה
מנוף הצמרות
מלובן הענן שמעלינו
עולה היא כבשורה
מארץ הבשורות
לנגוע בפקעים ובעינינו.

רוח אביב, רוח אביב,
הי הי, רוח אביב.
רוח אביב, הי.

וחלונות פתוחים
לגמוע את האור
על מרפסות מתים בגדי החורף
ועננים קרועים
עוברים ללא חזור
כי מישהו צוחק להם מעורף.

רוח אביב...

מצחוק הנערות
כמתנה אישית
ומשמלה קיצית חושפת ברך
ראשית הסערות
וסערות בראשית
בזמר מזומזם מפה לפרח.

רוח אביב...

ולילה כבד בשמים
וקל לאמונות
תולה את כוכביו מול הירח
מריח פרדסים
פנינו לטופות
לאורך השדרה עובר אורח...

רוח אביב...
Danse de couples


Danse en vidéo

Ruach Aviv - Israelidances.com

Chant en vidéo