משה תלם,יהודה עמנואל,אמנון שאולי ,מוסה אשכנזי

Amnon Shauli, Moshe Telem,Yehouda Emanuel, Moussa Ashkenazi.